Може ли астрологът да ми каже нещо лошо, което ще ми се случи или нещо неприятно за мен като характер?

Хороскопът (рожденият) това сте самите Вие, една сложна цялост, изградена от преимущества и недостатъци. От астролога зависи да се отнесе с любов към предаването на информация и да успее да Ви посочи добрите Ви страни, които да използвате, а също така и недостатъците Ви и как да се стремите да ги преодолеете.

Ако става въпрос за прогноза, задачата на астролога е да ви насочи към сфери на дейност, на които е добре да наблегнете през съответния период от време, за който се отнася хороскопа. Астрологията не е гадание и не дава готови решения, тя Ви консултира какво да правите, за да имате успех и/или да се усъвършенствате в съответната сфера от живота.

Астрологът ще ми каже ли какво да правя или какво да реша в трудна ситуация?

Астрологът не е гадател, той се основава на математически изчисления, върху които базира отговорите на Вашите въпроси. Той може единствено да Ви даде съвет, да разгледа проблема Ви от различни гледни точки и да Ви предостави колкото се може повече информация, подкрепа и обективност. Но Вие и единствено Вие сте този, който трябва да вземе решение за собствения си живот и за пътя, по който ще поеме в съответния момент. Астрологът е консултант и Вие ще решите да последвате ли съветите му или не.