Астрологията е научно познание, което изучава влиянието на небесните тела върху човека и неговите реакции на това влияние. Астрологията разполага със специфичен понятиен апарат. Основни понятия са зодиакалните знаци, планетите, домовете и аспектите. Във всички учебници по астрология тези четири групи термини се разглеждат поотделно и често доста изчерпателно. Важното, което трябва да отбележим, е какво точно означават.

Планетите показват какво ще прави човекът, зодиакалните знаци показват начина, по който ще го реализира, а домовете показват къде го реализира, в кои сфери на живота. Аспектите, от своя страна, служат, за да свържат планетите и чрез тях различните области на човешкото съществуване, да разкрият как си взаимодействат различните елементи на хороскопа.

Разбирането и правилната интерпретация на значението на астрологичните символи ни позволява да направим добър синтез на астрологичната карта, след като сме анализирали подробно основните елементи на хороскопа.